KALE YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

 

Kimlikİzi, kimlik tarama hizmeti sağlayan mobil uygulamadır. Uygulama, kimlik belgenizin elektronik yongası (çipi) üzerindeki kişisel verileri okuyarak telefon ekranınıza yansıtılması işlemini gerçekleştirmektedir.

KALE YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  (Bundan sonra “Kale Yazılım” olarak anılacaktır.) olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle, sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında Kimlikİzi’ ni kullanmanız halinde, kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

 

 1. Veri Sorumlusu

Kişisel verilerinizi, KVKK ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

 

 1. İşlenen Kişisel Verileriniz Nelerdir?
 • T.C. Kimlik Kartınızın elektronik yongasında bulunan kimlik bilgileriniz,
 • Pasaport belgenizin elektronik yongasında bulunan kimlik bilgileriniz.

 

 1. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenmektedir?

Kimlik bilgilerinizden oluşan kişisel verileriniz, sadece uygulamayı kullandığınız süre ile sınırlı olmak üzere, kimlik belgesinin elektronik yongasında bulunan bilgilerinizi telefon ekranında görüntüleyebilmeniz amacıyla KVKK’nın 5 (2) (c) “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.”(uygulamadan yararlanabilmeniz için gerekli olma) hukuki sebebi dâhilinde elde edilmektedir.

 1. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle Toplanmaktadır?

Kimlik bilgilerinizden oluşan kişisel verileriniz, kimlik belgenizin MRZ alanının taranması ve buradan elde edilen bilgi ile kimlik belgenizin elektronik yongasında bulunan kişisel verilerin okunması ve telefon ekranınıza yansıtılması ile otomatik yöntemlerle ve elektronik ortamda elde edilmektedir.

Taranan ve elektronik yonga üzerinden okunan kişisel verileriniz, hiçbir şekilde uygulama içerisinde veya telefonunuzda depolanmamaktadır. Uygulamayı kapatmanız halinde, telefonunuz üzerinde hiçbir şekilde kişisel verileriniz bulunmayacaktır.

 1. Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılmaktadır?

Kişisel verileriniz, telefon ekranınız dışında, herhangi bir şekilde farklı sistemlere, üçüncü kişi ve/veya kurumlara aktarılmaz.

 1. İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVKK madde 11 kapsamında “ilgili kişi” olarak  haklarınız detaylı bir şekilde belirtilmiştir. Söz konusu 11. madde kapsamında haklarınız ile ilgili taleplerinizi,

 • “Üniversiteler Mahallesi İhsan Doğramacı Bulvarı Galyum Blok Kat:1 No:27/108 06800 Çankaya Ankara Türkiye” adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,
 • Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
 • Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha önce Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle

  bilgi@kaleyazilim.com.tr

  adresine elektronik posta göndererek

veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

Başvurunuzda; a) Ad, soyad ve başvurunuz yazılı ise imza, b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, d) Talep konusu, bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeleri de yine başvurunuza eklemeniz gerekmektedir.